Elk jaar worden kansarmere jongeren uitgenodigd voor een bezoek aan het havencentrum in Lilo en een bezoek aan de raffinaderij. Dit jaar werden ook spel activiteiten voorzien. Dit bezoek past in een reeks van bezoeken doorheen het schooljaar en hebben tot doel deze jonge mensen op plaatsen te laten komen die ze anders nooit zouden kunnen bezoeken. Los daarvan leren ze veel bij van wat je de grotere wereld zou kunnen noemen voorbij hun vaak afgeschermde omgeving.