Vriendinnendag was weer een overdonderend succes met bijna 400 foto’s direkt afgedrukt voor een niet afnemende rij wachtende dames die er in ieder geval schik in hadden en dat kun je uit deze foto wel afleiden . -)

Leave a Reply