Drie drukke beursdagen op de expo in Antwerpen in opdracht van #Mavericks en voor Acerta. De beursbezoekers werden op de stand uitgenodigd voor een foto op een electrische scooter en konden die ook winnen. Via de visit connect app werden de gegevens gescand en gekoppeld aan de foto waarna deze meteen per email verstuurd werd EN afgedrukt. Op het einde van elke beursdag kon de winnaar geselecteerd worden uit de automatisch gegenereerde lijst met antwoorden op de shiftingsvraag.