Nieuwsbrief

Deze actie is al wat ouder maar illustreert een leuke manier om uw gasten net iets meer dan een foto cadeau te doen. Op het openingsfeest van het ministerie van OCW werd iedere foto afgedrukt in een s...

Ikea Kinderdag

Deze actie is ook alweer een hele tijd geleden. Op dat moment gebruikte ik nog inkjet printers en de digitale camera hier was een kodak dc265....